Senior Playable Ads Developer

Mức lương lên tới $1500; thưởng nóng, thưởng % theo lợi nhuận dự án, (phần trăm công khai rõ ràng).

Game Designer

Thu nhập = Lương (tối đa 1500 $) + Hoa hồng + Thưởng Dự án (> 14 tháng lương).

Senior Unity Developer

Lương cứng up to $2000. Thưởng dự án, review tăng lương 6 tháng 1 lần. Thưởng kinh doanh theo % lợi nhuận toàn đội và toàn công ty.